2014 m. gegužės 14 d., trečiadienis

2014-04-26 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas tyla, įtvirtinimas jos savyje, savosios prigimties pažinimas tylos pagalba.
Vyksmas: Sąmoningas kvėpavimas, įsukus praninio kvėpavimo ratą, kviečiant per save tekėti "tylos" energiją. Vis giliau nirome į tikrosios tylos pažinimą - patyrimą, kvietėme tame dalyvauti savo sielą ir dvasią. Sujungtas, takus kvėpavimas palaipsniui perėjo į energetinį kvėpavimą, kai po išvėpimo sąmoningai tarsi sustodavome, padarydavome pauzę, kuri palaipsniui vis ilgėjo. Tai padėjo labiau panirti į save. Kvėpavome nukreipiant tylos energiją į savo jausmų, emocijų pasaulį, pripildant jį tyla. Tylos savyje pagalba ėjome į vis gilesnį bendravimą su savo siela. Po to kvėpavimo pagalba tylos eneriją nukreipėme į savo minčių pasaulį, protą, ir tai pripildant tyla. Tylos energijos dėka ne tik siekėme nuraminti mintis, bet ir atrasti savąją dvasios raišką, pažinti ją tyloje, vidinėje rimtyje. Ir tada kvėpavimo pagalba "auginome" tylos tiltą tarp savo sielos ir savo dvasios, ėjome į vis didesnį vienį, harmoniją ne tik savyje, bet ir su visu pasauliu.