2014 m. spalio 25 d., šeštadienis

2014-10-14 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas apjungiant septynis būties principus, dieviško žmogaus kūrimas kvėpuojant.
Vyksmas: Aptarėme visus septynis būties principus eilės tvarka:
1. Proto principas.
2. Analogijos principas.
3. Vibracijos principas.
4. Poliariškumo principas.
5. Ritmo principas.
6. Priežasčių ir pasekmių principas.
7. Lyties principas.
Analizavome jų tarpusavio sąsajas, raišką, mokėmės juos atpažinti gyvenime. Atkreipkite dėmesį, kad principai yra septyni, kaip ir septynios čakros (energetiniai centrai žmogaus kūne), septyni Kosminiai Spinduliai. 
Mes visi einame dvasinės evoliucijos keliu, involiucija - leidimasis iš dvasinės būties žemyn į materiją, nuo subtilesnių iki vis grubesnių jos formų, kol mūsų kelias vėl pasuka grįžimo į savo Amžinosios Dvasios namus evoliucinio kelio bėgyje. Involiucija - tai tarsi vandens kaip pirminės terpės, dvasinių vandenų išsiliejimas iš Dvasios ąsočio, kai kelio pradžioje esame viena bendra dvasinė būtis, palaipsniui besileidžiant link materijos, vis labiau tampame individualizuoti, su individualia išraiška, nes kiekvieno iš mūsų Siela praeina visiškai autentiškus asmeninius patyrimus. Tai ilgas bei unikalus kelias, kurio finalas - grįžimas į dvasinę būtį, suvokus savo dvasinę prigimtį, praeinant savo fizinę, protinę bei dvasinę evoliuciją, parsinešant visas savyje išugdytas dorybių brangenybes, kuriomis mes pasidaliname, tokiu būdu praturtindami savo Amžinąjį Tvėrėją. Ir taip kūrinys susilieja su Kūrėju, ištirpsta Jame, tampa Juo, tampa Vieniu, tik jau kitoje kokybėje. Kvėpavome ir kūrėme savyje savo atieties Dieviškojo Žmogaus atvaizdą, tokį, kokiais norėtume - galėtume tapti. Ir tapsime kada nors tikrai.