2014 m. gruodžio 19 d., penktadienis

2014-11-19 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas aktyvuojant Merkabą, siekiant prisiminti, kodėl Mūsų Siela pasirinko gimti žmogumi, bendravimas su Dieviškąja Motina. 
Vyksmas: įsukus sąmoningo kvėpavimo ratą, kėlėme savo sąmonę vis aukščiau, alsuodami dvasine šviesa, "merkabinio" kvėpavimo pagalba aktyvinome savo dvasinį energetinį kūną - Merkabą. Įsikvėpavus, nukreipėme savo sąmonės dėmesį į savo Sielą, kviesdami bendrauti, ieškodami jos atminties kloduose atsakymo, kas lėmė tai, kad kadaise mūsų Siela nusprendė ateiti į Žemės planetą, įsikūnyti joje žmogumi, kas šioje realybėje sudomino mūsų Sielą. Žemės planeta yra be galo turtinga, gausi įvairove, visų pirma iššūkių, įvairių galimybių prasme, joje įsikūnyti renkasi stiprios Sielos. Čia pragyventas kad ir vienas gyvenimas evoliucine prasme gali atstoti kelias dešimtis įsikūnijimų kitose planetose. Jau jei mes čia - vadinasi, mus čia kažkas iš tiesų labai sudomino. Taigi mūsų užduotis buvo pabandyti tai prisiminti. Mes tikrai čia esame tikslingai, ir žinant to prasmę, galime savo gyvenimą visai kitaip pragyventi. Po to kvėpuojant pakylėjome savo sąmonę dar aukščiau, nukreipiant savo dėmesį į bendravimą su Dievo Moteriškuoju aspektu. Kreipėmės į Dieviškąją Motiną, prašydami jos pagalbos, globos, vedimo, nes Ji yra aktyvi visos Kūrinijos dalyvė, ne tik stebėdama, bet ir atliepdama tiems, kurie kreipiasi į Ją pagalbos. Prašėme Dieviškosios Motinos atliepimo, kvietėme bendrauti, siekėme išgirsti bei suvokti tai, kuo Ji su mumis dalinasi. Kvėpavome kartu su Ja, atsiverdami Jos malonei, rūpesčiui, meilei ir globai.