Seminarai

Rebefingo kvėpavimo studija

Naujo trijų mėnesių kurso pradžia 2016 m. rugsėjo 13 d.
Antradieniais, 19:00-20:30 val.
Tai sąmoningo energetinio kvėpavimo technika, perduota nemirtingojo jogo Šri Babadži Nagaradž iš Herakhan Himalajų kalnuose, Indijoje. 
12 užsiėmimų programoje:
   • nemirtingumo, amžinos būties filosofija;
   • praktiniai sąmoningo kvėpavimo užsiėmimai;
   • negatyvių minčių, jausmų transformavimas į pozityvą;
   • gimimo trauma, jos įtaka gyvenimui;
   • moteriška, vyriška energijos, jų valdymas, valymas, stiprinimas;
   • sąmonė, sąmoningumas, savęs pažinimas, keitimas, kūrimas;
   • asmenybė - siela - dvasia, jų poreikiai, tarpusavio harmonija;
   • mantra joga, prana joga;
   • valančios žemės, oro, vandens, ugnies, eterio elementų praktikos.

http://dharma.lt/rebefingo-kvepavimo-kursai/ 
Informacija tel.: +370 610 63249, el.paštu: lina@dharma.lt

Sąmoningo kvėpavimo kursai

Tai užsiėmimai labiau patyrusiems sąmoningo kvėpavimo, jogos, meditacijos sityse, siekiantiems ne tik prisiminti tai, ką mokėjo, bet ir pagilinti savo žinias, žengti savo dvasinėse, sąmoningumo ugdymo  raktikose dar sėkmingiau... Mokytis padėti ne tik sau, bet ir kitiems...

Užsiėmimų programoje:
   • praktiniai sąmoningo kvėpavimo užsiėmimai;
   • dvasinis kvėpavimas, jo suvokimas, santykio į gyvenimą tyrinėjimas, formavimas;
   • platesnė žmogaus dvasinės prigimties samprata, raiška įvairiose veiklos srityse;
   • energijos, jų skirtumai, intensyvumas, suderinamumas bei valdymas;
   • sąmonė, samoningumas, būties įvairovė, savęs pažinimas, keitimas;
   • malda mintyse, žodžiuose, sąmonėje, maldos laukas, jo kūrimas;
   • sąmonės būviai, jų skirtumai, intensyvumas, suderinamumas bei valdymas;
   • gyvybiniai gamtos ciklai, susiderinimas su jais, jų pažinimas.
http://dharma.lt/samoningo-kvepavimo-kursai/
Informacija tel.: +370 610 63249, el. paštu: lina@dharma.lt

Sąmoningo kvėpavimo seminaras "Dvasinis gyvenimas"

Tai kelionė į vidines erdves, į savosios būties pažinimą, tyrinėjant jos skambesį, raišką ir turinį, klausantis, bendraujant ir suvokiant, kas yra tai, kas atliepia iš mūsų vidaus... arba tyli? Kas aš esu? Kokia mano gyvenimo prasmė? Jei trokšti pažinti tikrąjį, dvasinį gyvenimą, būk "čia ir dabar..." 
SEMINARO TEMOS: 
- Sąmoningo dvasinio kvėpavimo praktikos. 
- Kvėpavimas fizinis, energetinis, sąmonės judesyje. 
- Stebėjimo proceso suvokimas, valdymas, kūrimas. 
- Sąmoningumas įvairiose gyvenimo srityse, būties prasmės suvokimas, išgyvenimas. 
- Malda mintyse, žodžiuose, sąmonėje, maldos laukas, jo kūrimas ir valdymas. 
- Dvasinis gyvenimas "čia ir dabar", prasminga kūryba, saviraiška, pažinimas. 
ŽINIOS - JĖGA, 
GEBĖJIMAS PRITAIKYTI ŽINIAS – 
KELIAS Į DVASINIO GYVENIMO IŠMINTĮ... 
Kvėpuojame - judame - gyvename. Kaip tai vyskta, kiek sąmoningai, valdomai? Ar galime tai pažinti, valdyti, kurti? Kokia yra savistabos prigimtis? Kas vyksta atidžiai stebint kūną, jausmą, mintį, energiją? Kaip kinta tai, ką stebime, tai, kas stebi, visa būtis? 
Įsižiūrint į save, tyrinėjant savąją prigimtį, aiškiau suvokiame save, mus vedančius siekius, troškimus, svajones. Pažinimas vyksta vidiniame stebėjime, mokantis tai daryti vis teisingiau, sėkmingiau, suvokiamiau. Mokantis pasiekti vieną ar kitą vidinę būseną, ją tęsti, keisti, baigti, mokomės valdyti vidinį būvį, jį kurti.
Būnant sąmoningoje rimtyje, kontepliuojant, palaipsniui silpsta kasdienybės šurmulys, dėmesys tampa valdomas, sutelktas į esminius dalykus. Tikslas - atrasti tai, ką savyje turėjome visuomet, kas visą laiką laukė mūsų dėmesio, kvietė bendrauti, būti vienyje. Sąmoningumas sau, savo Sielai, Dvasiai - tai dvasinė ramybė, būties prasmingumas, įsiliejimas į kolektyvinę sąmonę, dalyvavimas bendruose dvasiniuose kūrybiniuose procesuose. 
Kviečiu pažinti prasmingą dvasinį gyvenimą, mokytis įtvirtinti jį savyje, suvokti žmogiškąją prigimtį, sielos, dvasios gyvenimo realybę... Išgirsti Dvasią, Dievą savyje. Tapti tikrąja dvasinės būties visuma...
Informacija tel.: +370 610 63249, el.paštu: lina@dharma.lt


Sąmoningo kvėpavimo seminaras "Priežasties - pasekmės dėsnis"
2015 m. lapkričio 22 d.
Sąmoningo dvasinio kvėpavimo poveikis būties kokybei. Priežasties - pasekmės dėsnio pažinimas, taikymas. Kuriančioji laisvo, sėkmingo žmogaus galia... 
Seminaro programoje:
   • Sąmoningo kvėpavimo samprata, jo taikymas kasdienybėje.
   • Energijos, jų skirtumai, intensyvumas, suderinamumas bei valdymas.
   • Kvėpavimas fizinis, energetinis, sąmonės judesyje.
   • Priežasties - pasekmės dėsnis, jo suvokimas.
   • Sąmoningumas įvairiose būties srityse, koncentruotas bei išskleistas dėmesys.
   • Mes kaip pasekmė, mes kaip priežastis - kvėpavimas, patyrimas, atpažinimas.
   • Tai, kas suvokta, atpažinta, gali būti valdoma - poveikis žmogui, jo būsenoms, aplinkai, kt.
   • Energetinis kvėpavimas kaip priežastis ir pasekmė - pažinimas, saviraiška, kūryba.

http://dharma.lt/priezasties-pasekmes-desnis/
Informacija tel.: +370 610 63249, el.paštu: lina@dharma.lt

Sąmoningo kvėpavimo seminaras "Pozityvus mąstymas. Streso valdymas"

2016 m. planuojama
SEMINARO TEMOS:
- Stresinės būsenos, jų priežastys ir valdymas.
- Negatyvių minčių ir jausmų transformacija į pozityvą. 

- Pozityvių teiginių naudojimas, pozityvaus mąstymo pagrindai.
- Praktiniai sąmoningo kvėpavimo pratimai.


Pagrindiniai pozityvaus mąstymo elementai:
1. Teigiama mintis, idėja, kurią sąmoningai pasirenkame.
2. Minties lydima pozityvi emocinė būsena.
3. Tikėjimas savimi, savo pasirinkimu, tikslu, t.t.
4. Sąmoningas noras siekti pasirinktą tikslą.
5. Sąmonės-pasąmonės įtaka mūsų tikėjimui, tikslingumui, rezultatyvumui.
6. Gebėjimas matyti, įsivaizduoti pasiektą tikslą, realizaciją.
7. Teisingas savo galimybių suvokimas, neprisirišimas prie vienintelio įsivaizduojamo, galimo rezultato.
Sėkmingam procesui reikalingas džiaugsmingas, kūrybiškas dalyvavimas, pasitikėjimas procesu, drąsa, atvirumas ir nuoširdumas.
Informacija tel.: +370 61063249, el. paštu: lina@dharma.lt
http://dharma.lt/pozityvus-mastymas-streso-valdymas/

Sąmoningo kvėpavimo seminaras "Asmenybė-siela-dvasia"

2016 m. planuojama
Kas yra Asmenybė? Siela? Dvasia?
Ar suvokiu save kaip asmenybė-siela-dvasia triadą?
Kaip veikiu, kuo remiuosi, kaip išreiškiu save?
SEMINARO TEMOS:
- Sąmoningo kvėpavimo praktika.
- Kvėpavimas susipažįstant su savo asmenybe.
- Pažintis su savo Siela, jos poreikiais, interesais.
- Kvėpavimas bendraujant su Dvasia savyje.
- Vientisumo savyje atkūrimas.
Kvėpuojame - gyvename - veikiame. Kas ir kaip kaip veikia mumyse? Ar galime tai valdyti, sąmoningai rinktis veikti kaip asmenybė, siela arba dvasia? Įsigilinant į save sąmoningo kvėpavimo metu, tyrinėjant savąją prigimtį, aiškiau suvokiame save kaip Kosminį Žmogų. Pažinimas vyksta vidinėje sąmoningoje tyloje... Taip atrandame save... 
Gilus sąmoningumas, palaipsniui vis labiau į save nukreiptas dėmesys atveria beribes vidines erdves. Silpnėja minčių dialogas, rimsta jausmai, auga vidinė ramybė, ateina tikrasis savęs patyrimas... 
Kviečiu kartu patirti tikrąją savastį, vientisumą, sąmoningai pažinti save kaip pasaulį,
nurimti, įsiklausyti, suvokti... Išgirsti savyje Sielos, Dvasios balsą...
Žengti į vientisą būtį...
Informacija tel.: +370 610 63249, el. paštu: lina@dharma.lt


Sąmoningo kvėpavimo seminaras "Meilė ir partnerystė"

2015 m. lapkričio 22 d.
SEMINARO TEMOS:
 - praktiniai sąmoningo intuityvaus kvėpavimo užsiėmimai;
- meilės energija, kvėpavimas ja, meilės pažinimas, auginimas, santykio į meilę valymas;
- kūrybinė partnerystės energija, suderinamumas;
- gilesnis, platesnis santykio į partnerystę suvokimas, keitimas;
- vyriška energija bei moteriška energija, jų skirtumai, derėjimas, priešybių vienovė;
- kvėpavimas meile partnerystėje, jų tarpusavio sąveikos patyrimas;
- atsakomybė, įsipareigojimai partnerystėje, bendrų tikslų, bendro kelio samprata.

Partnerystėje svarbu ne tik suprasti, ko mums norisi, bet taip pat ir ko mums reikia. Kuo pagrįsti mūsų norai, troškimai, lūkesčiai? Kiek esame pasiruošę ne tik laukti, gauti, imti, bet ir dalintis, duoti, suprasti, aukotis?... Kaip kinta partnerystė laikui bėgant, kintant mūsų poreikiams, interesams, vertybėms? Ar suvokiam santykių kūrybos, brandinimo svarbą? Kaip tai daryti sąmoningai? Pabandykime visa tai kartu! Pažinkime pirminę partnerystės energiją sąmoningo kvėpavimo metu. Galbūt tai išmokys kitaip mylėti... 
http://dharma.lt/samoningas-kvepavimas-meile-partneryste/  

Seminaras - ritritas "Kvėpavimas, tyla, judesys, garsas, užribė sąmonė"

2015 m. gruodžio 20 d.
Tai kelionė į tylą ir nežinią, į beribės būties realybę, tyrinėjant jos prasmę ir turinį, klausantis begalybės, judant garso, spalvos, aromato energijų audinyje.
Kas yra tai, kas kvėpuoja, klausosi, jaučia, mąsto, svajoja?
Kas aš esu? Kodėl tai yra? Kas tai?
Šito klausia savęs kiekvienas, bet ar gauna, išgirsta atsakymą?
Senosios sufijų, dervišų, dzen budistų, jogų praktikos veda į patyrimą ir pažinimą. Jei trokšti išgirsti save, pažinti savyje beribiškumą - tyla kviečia... Rimtis ir vienovė - čia ir dabar...

SEMINARO TEMOS:
 - Sąmoningos tylos praktikos.
- Kvėpavimas sąmoningame judesyje.
- Sąmoningas kvėpavimas garso vibracijoje, spalvoje.
- Sąmoningumas tyloje, tylos kūrimas, tąsa.
- Būties įvairovė, sąmonės skrydis energijos sukūryje.
- Kūno pojūčių sąvimonė, jausmo sąmonė, minties savistaba.

Kvėpuojame - vadinasi judame. Jaučiame, užuodžiame, matome, girdime, mąstome nuolatiniame judėjime, kitime. Kaip tai vyksta? Ką tai mums reiškia? Ar galime tai valdyti? Kokia yra materialios būties prigimtis? Kas vyksta atidžiai stebint kūną, jausmą, mintį? Kur ir kodėl stebint tai po truputį nyksta?
Įsižiūrint į save, kūną, jausmą ir minčių tėkmę, tyrinėjant jų prigimtį, aiškiau suvokiame tikrąją savo prigimtį. Pažinimas vyksta vidinėje tyloje... Ar mes pasiruošę būti tyloje? Ar tyla egzistuoja? Intuityviai suvokiame tylos vertę, jos siekiame. Galbūt tyloje atrandame save?.. Ar rasime tylą išorėje, jei jos nėra mūsų viduje? Ar esant tyloje, mes esam kitokie? Kaip būti sąmoningoje tyloje? Kuo ji mus vertinga, kodėl reikalinga?
Būnant tyloje, dalyvaujant tam tikrose tylos praktikose, palaipsniui nutolstama nuo kasdienybės šurmulio, dėmesys nuo išorinių dalykų susitelkia į vidinius procesus. Silpnėja minčių dialogas, rimsta jausmai, auga vidinė ramybė, ateina tyla. Tyloje keičiasi įprasti savęs, pasaulio suvokimo modeliai, palaipsniui susiderina vidinė esatis su aplinkiniu pasauliu. Pasaulis atsiveria naujais pojūčiais, garsais, spalvomis, skoniu, kvapais. Viso to dėka mažėja įtampos, skausmai, gerėja miegas, bendra savijauta. Tylos praktika padeda esant kai kurioms somatinėms ligoms. Po tylos praktikų auga dvasinė ramybė, gyvenimo prasmingumas, vientisumas ir vidinės jėgos.
Kviečiu kartu patirti buvimą tyloje, jos tąsą, ieškoti tikros vienovės, sąmoningai tyrinėti save kaip pasaulį, kurti vidinę realybę, atspindinčią jūsų prigimtį, nurimti, įsiklausyti, išgirsti, suvokti... Išgirsti begalybę. Tapti viena su visuma... Ištirpti joje... Ir vėl gimti... Taip kūrėjas kuria save... Pažįsta save... Ir prabunda... 
hhttp://dharma.lt/samoninga-kelione-i-tyla-meditacija/