2013 m. birželio 22 d., šeštadienis

2013-06-04. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: darbas su negatyviais minčių, emociniais įrašais meditacijos pagalba ir kvėpavimu violetine šviesa.
Vyksmas: dirbant su pozityviais teiginiais kvėpavimo metu, vistiek nepavykstas greitai pasiekti rezultatą, kadangi mūsų protas pripratintas prie idealizacijų, klaidingų įsitikinimų; dirbant kolektyve, tai sekasi lengviau, nes padeda kolektyvinių procesų efektas, o individualus darbas yra žymiai lėtesnis, kalbant apie rezultatus. Bet kuriuo atveju gerau būtų pasinaudoti visų pasaulinių religijų patirtimi - nuolatiniu ilgalaikiu (daug metų) pozityvių idėjų kartojimu, kad pakeisti prote įsitvirtinusius mąstymo šablonus; sąmoningas kvėpavimas ir kolektyvis darbas šį procesą labai pagreitina, daro efektyvesniu.
Kas įtakoja mūsų protą, negatyvius mąstymo įpročius? - 1) vaikystėje gautos nuostatos iš tėvų, 2) mums autoritetą turintys žmonės bei 3) mūsų asmeninė negatyvi patirtis. Kvėpavimas vyko, siekiant atpažinti savyje šias tris skirtingas įtakos formas, mažinti ir palaipsniui šalinti jų poveikį sau dabartyje.
Dar mus įtakoja praeities emociniai išgyvenimai, sukurdami tam tikrus "minčiaformius". Kadangi tai įsirašo ir į mūsų pasąmonę, emocinį kūną, su tuo nepavyksta susitvarkyti vien tik mentalinio darbo pagalba. Čia jau kaip įrankis ypač tinka rebefingo technika, pačio skausmingiausio patyrimo savo atmintyje paieška ir jo skausminio įrašo neutralizavimas, atgailos - atsiprašymo - atleidimo praktikos meditacijos metu. Šio kvėpavimo užsiėmimo metu mes darėme tai ir panaudojome dar vieną labai efektyvų, giluminius sluoksnius valantį būdą - sąmoningą kvėpavimą dvasine violetine šviesa.

2013-05-21. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas savo Sielai svarbiomis asmeninėmis ir koletyvinėmis temomis, jų įsisąmoninimas.
Vyksmas: dvasinių esmių, šviesos vaikų sąmoningas kvėpavimas dvasine šviesa, siekiant suvokti, kokia tema skamba kaip visus koletyviniame procese kvėpuojančius apjungianti, bendra; įsiklausymas, kad išgirsti savo Sielos balsą, pabendrauti su ja ir suvokti jai aktualiausią temą - kas jai svarbu, prasminga, įdomu arba reikalinga, kas įprasmina mūsų, kaip asmenybės, gyvenimą, skatina veikti; suvokus sau aktualią temą, kelias temas, nukreipėme dėmesį į mūsų aplinkoje, tiek artimoje, tiek tolimoje, plačiau skambančias temas - mūsų šeimos, giminės, šalies, kaimyninių šalių, žmonijos kolektyvinės temos, kuriomis gyvena mažesnės bei didesnės žmonių grupės, visuomenė, netgi augalų, gyvūnijos, žmonių pasauliai, Žemės planeta, žvaigždės; siekėme suvokti, kokios temos mums yra svarbiausios, kurios iš jų yra sunkios arba malonios, kokios ir kaip tarpusavyje persipynę, papildo viena kita...

2013-05-07. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas savo tikrąja dvasine pasirinkimo laisve, jos pažinimas.
Vyksmas: sąmoningas kvėpavimas siekiant suvokti savo prigimtinę teisę bei galią laisvai valiai, laisvam pasirinkimui savo gyvenime - kiek jis yra realus, kiek laisvas ir vedantis į teigiamą rezultatą; gebėjimo atleisti kitam žmogui, situacijai efektyvumas - kiek jis realus remiantis savo proto šablonais, per daugelį įvairių patirčių nusistovėjusiai pasaulėžiūrai; suvokiant, kad mes remiamės sąlygotais proto vertinimo šablonais, tampa akivaizdu, kad laisvo pasirinkimo niekada neturėjome; tik perkėlus savo sąmonės dėmesį pilnai į "čia ir dabar", įsitvirtinus dabartyje, mes tarsi išsivaduojame nuo bet kokių stereotipinių mąstymo įpročių ir turime galimybę patirti, ką reiškia būti laisvame pasirinkime, visiškame nepriklausyme nuo praeities, tikroje laisvėje...
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013-04-23. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas prigimtine ir gyvenimo bėgyje sukaupta karma.
Vyksmas: sąmoningas kvėpavimas tyrinėjant praeities karmą (prigimtinę) ir gyvenimo bėgyje sukauptą. Prigimtinę karmą lengviau suvokti per 5 skirtingus jos raiškos aspektus: 1 - šalis, vieta, kurioje gimta; 2 - šeima (tėvai) ir iš jų gauta genetika; 3 - sveikata nuo gimimo; 4 - supanti aplinka, sociumas, suformavęs pasaulėžiūrą; 5 - charakterio bruožai, temperamentas, talentai, gabumai. Kvėpavome siekiant pažinti visu šiuos penkis aspektus, su kuriais atėjome į šį gyvenimą. Po to siekėme pažinti, kokią karmą suformavome jau šio gyenimo bėgyje, tiek pozityvią, tiek negatyvią - ką savyje pagerinome, išugdėme, kuriose srityse nepasistiebėme, o kuriose padarėme pažangą. Tai atveria mūsų Sielos pasirinimą, su kuo ir kaip dirbti, kokie jos esminiai siekiai... Po to kvėpavome vieninga savo karmos raiška - sielos evoliucinėmis programomis kaip šviesos vaikai, dvasinės prigimties esmės...

2013-03-19. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas pavasario lygiadienio energija, praėjusio ciklo apžvalga, naujo metų ciklo pradžia.
Vyksmas: kvėpavome dvasine šviesa, harmonizuodami savo vidinę būsenę, apsijungdami tarpusavyje kolektyviniame, bendrame sąmoningo kvėpavimo procese, vidinėje erdvėje susikabinome rankomis, kvėpavome bendrame vienybės rate, į kurį pakvietėme Žemę - savo vidinėje sąmonės erdvėje apkabinome Žemės planetą kaip gyvą būtybę, mūsų Motulę, mūsų geriausią draugę; po to kvėpavome besibaigiančio metų (Voverės metai pagal Avestos tradiciją) ciklo energija, sąmonėje stengėmės apžvelgti visą nuo praėjusio pavasario lygiadienio iki šių metų lygiadienio pragyventą ciklą, peržvelgiant jo pradžią, tęsinį, kitimus, pabaigą; sąmoningai kvėpavome dviejų - praeinančio ir ateinačio - metų ciklų sandūra, siekiant suvokti šio pereinamojo laikmečio ypatumus; sąmoningai kvėpavome prasidedančio naujo metų (Varno metų pagal Avestos tradiciją) ciklo energija, siekiant susiderinti su naujomis laikmečio tendencijomis, pajusti naujos metų energijos skambesį, kūrybines galimybes...
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013-02-19. Sąmoningo kvėpavimo studija

2013-02-19. Sąmoningo kvėpavimo studija
Tema: kvėpavimas sąmoningumui aprėpiant mikrokosmosą ir makrokosmosą.
Vyksmas: kvėpavome pradžioje greitai, kūdikio kvėpavimo ritmu, palaipsniui pereinant prie lėtėjančio, gilaus kvėpavimo; vis daugiau dėmesio skiriama sąmonei, koncentruotai sutelktai į patį kvėpavimą, į pojučių, emocijų, minčių stebėjimą, dėmesiu siekiant kvėpuoti net iki lastelių, atomų lygmens; įkvepiant sąmonė nukreipta vidun, gilyn, visiškai pilnai pajautose, iškvepiant sąmonė plečiasi į išorę; taip įkvepiant panirstama į mikrokosmosą, tampama juo, o iškvepiant sąmonė ne tik skleidžiasi makrokosmose, ji tampa makrokosmosu; tuo pačiu liekame pilnai sąmoningame, stebėtojo būvyje - stebime kaip mikrokosmosas transformuojasi į makrokosmosą, makrokosmosas telpa mikrokosmose, tai tampa vieniu, sąmonė - be ribų...
Visi 2013 m. studijos įrašai