2013 m. gruodžio 24 d., antradienis

Seminaras "Dvasinis gyvenimas"

Lina Rudaitienė
Sąmoningo kvėpavimo seminaras "DVASINIS GYVENIMAS"

2013 m. gruodžio 24 d., 10:00 - 14:00 val. Vilnius, Laisvės pr. 125. Centras "Udumbara"
Informacija tel.: +370 610 63249, el.paštu: lina@udumbara.lt

Tai kelionė į vidines erdves, į savosios būties pažinimą, tyrinėjant jos skambesį, raišką ir turinį, klausantis, bendraujant ir suvokiant, kas yra tai, kas atliepia iš mūsų vidaus... arba tyli? Kas aš esu? Kokia mano gyvenimo prasmė? Jei trokšti pažinti tikrąjį, dvasinį gyvenimą, būk "čia ir dabar..." 

SEMINARO TEMOS: 
- Sąmoningo dvasinio kvėpavimo praktikos. 
- Kvėpavimas fizinis, energetinis, sąmonės judesyje. 
- Stebėjimo proceso suvokimas, valdymas, kūrimas. 
- Sąmoningumas įvairiose gyvenimo srityse, būties prasmės suvokimas, išgyvenimas. 
- Malda mintyse, žodžiuose, sąmonėje, maldos laukas, jo kūrimas ir valdymas. 
- Dvasinis gyvenimas "čia ir dabar", prasminga kūryba, saviraiška, pažinimas. 
ŽINIOS - JĖGA, GEBĖJIMAS PRITAIKYTI ŽINIAS – KELIAS Į DVASINIO GYVENIMO IŠMINTĮ... 

2013 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

2013-12-22 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas žiemos saulėgrįžos vibracija, saulėtekio energijos pagalba audžiant dvasinį būties audinį.
Vyksmas: kvėpavome, pakylėjant sąmonę link Dvasios, susiderinant su laikmečio vibracijomis, įsiklausant į jų nešamą žinią. Tai gali vykti energetinėje raiškoje, garso, spalvos, žodžio, šokio judesio pagalba, žaidimais ir dar kitaip. Tai susiderinimas su Žemės, Mėnulio, Saulės bei kosminėmis vibracijomis, jų tarpusavio darna, įpinta į kasdienybės mitologinį - prasminį audinį (pasakojimai, dainos, žaidimai, būrimai, palinkėjimai ir panašiai). Taip, šiuo metu fizinės šviesos yra mažiausiai, nes diena trumpiausia, o laiko skirti dvasinėms praktikoms buvo daugiausiai, todėl šis laikmetis tuo išskirtinis - galimybe daugau savo dėmesio nukreipti į būties pažinimą, žmogiškos esmės suvokimą, dalyvavimą gyvybės rašto kūrime - "audime" įvairių ritualų pagalba. Sąmoningai kvėpuojant, nirome į tai ne tik kaip tyrinėtojai, o ir kaip gyvenimo audinio kūrimo bendraautoriai, savosios būties kūrėjai. 
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

2013-12-05 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: pažintis su pirminės dvasinės energijos judėjimo sukuriamu "šviesos garsu" trijuose pasireiškimuose.
Vyksmas: pirminės energijos, esančios pirminėje dvasinėje būsenoje, judėjimas sukuria skaisčios šviesos energiją, pasireiškiančią per tris sirtingas garso, šviesos bei spindulių išraiškas. Pirminio garso suvokimas - tai lyg aidas, atsiradęs dėl garso, ateinančio iš kažkur, bet iš tiesų tiesiog grįžtančio į savo šaltinį, susijungiančio su jį sukūrusiu garsu, tampant su garsu viena. Pirminės susivokimo šviesos atsiradimas - tai lyg vaivorykštė, kuri palaipsniai randasi danguje, formuojasi, tam tikrą laiką tęsia būvimą, o po to ištirpsta dangaus žydrynėje. Tai gali būti debesies danguje palaipsnis asiradimas, jo formos kitimas, judėjimas dangumi bei išnykimas. Galima tai palyginant tai su proto tuštumine prigimtimi, kurioje randasi mintis, kintai ir palaipsniui išnyksta. Pirminių spindulių atsiradimas - tai lyg vaizdinių veidrodyje matymas, kai tai, kas matoma, iš karto atpažįstama, nes jau buvo matyta anksčiau, su kažkuo asocijuojasi. Pavyzdžiui, pamačius bet kokį anksčiau matytą objektą, tik jį pamačius, mes iš karto žinome, kas tai yra. Taip pat pirminių spindulių atsiradimą galime palyginti su saule, kuri skleidžia spindulius, tačiau šiuo atveju saulė nėra pirminė, o spinduliai antriniai, šiuo atveju saulė ir iš jos sklindantys spinduliai yra viena, kadangi pasireiškia, yra mūsų matomi, suvokiami vienu metu. Tokiu būdu mes patiriame, kad garsas, šviesa ir spinduliai yra mūsų pačių pirminės būties energijos pasireiškimas, mūsų sąmoningumo išraiška, kai mes tai įsisąmonintai išgyvename "čia ir dabar".
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

2013-11-21 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: pažintis su trimis skirtingais sąmonės būviais - visapersmelkianti, judanti ir pirminė sąmonės raiška.
Vyksmas: Visapersmelkianti sąmonė yra visame kame, bet kurioje materijos ar dvasinės būties apraiškoje. Judanti bei save suvokianti sąmonė egzistuoja, reiškiasi tik gyvų būtybių protuose. Jų dėmesį išblaškius, nutrūksta sąmoningumas, taigi kai mes išsiblaškome, nebegalime išlikti sąmoningoje savistaboje, "čia ir dabar". Pirminė sąmonė, pirmapradis sąmoningumas - tai, kas egzistuoja nepriklausomai nuo to, ką mes darome, nes tai būdinga absoliučiai viskam. Pirminė sąmonė egzistuoja amžinai, būtent jos pažinimo, realizacijos siekia judanti (žmogiškoji) sąmonė. Būtent judantis protas suskaldo realybę į "samsara" ir "nirvana". Mūsų tikslas - atstatyti savo realybės vientisumą. Pirminė sąmonė pasireiškia per visas žmogaus pajautas. Remiantis jomis, sąmoningo kvėpavimo pagalba siekėme savo smonės vienybės su erdve. Po to žengėme į sąmonės susiliejimą, susijugimą su stebima, suvokiama erdve. Trečias žingsnis - siekis išgyventi, sąmoningai patirti energijos judėjimą erdvėje, tai yra, būti ne tik vienybėje su erdve, bet tapti ja su visu jos turiniu, energijų judėjimu, t.t. Tam naudojome simbolius, artimiausiai atspindinčius tų trijų skirtingų sąmonės pasireiškimų esmę - lotosas, simbolizuojantis tyrumą, veidrodis - visiško aiškumo simbolis, beribė dangaus erdvė kaip visapersmelkianti išmintis. Taip pat ieškojome dar kitokių, mums labiausiai artimų, suvokiamų simbolių šiems trims sąmonės pasireiškimams atspindėti, kad įtvirtinti tai savo būtyje.
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. gruodžio 14 d., šeštadienis

2013-10-30 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: pažintis su trijų vėlyvojo rudens švenčių - Vėlinių, Ilgių, Visų Šventųjų - sakraline prasme. 
Vyksmas: būtis paremta evoliuciniu kitimo ratu - gimimas, augimas, brendimas, senėjimas, mirtis senoje formoje, kad gimti naujoje. Tai ryškiai atsispindi liaudiškoje mitologijoje, pasaulėžiūroje. Tyrinėjome tikrąją Vėlinių prasmę - bendravimas su išėjusiomis artimųjų vėlėmis, Jų pagerbimas, padėkojimas, palydėjimas, atsisveikinimas. Ilgės skirtos ilgesniam parymojimui, gilesniam panirimui į save, savo vidinį pasaulį, rimties ir ramybės, Romuvos savyje sukūrimui. Ilgės išreiškia žmoguje esantį ilgesį - pradžioje ilgimės mus palikusių artimųjų, ilgimės ryšio su Protėviais, stipriname jį atitinkamų ritualų dėka - šiuo atveju tai darėme sąmoningo kvėpavimo pagalba. Vėliau gimsta ilgesys savo tikriesiems - Dvasios namams, tikriesiems dvasiniams Tėvams. Taigi esminis Ilgių tikslas - atstatyti ir sustiprinti ryšį su savo dvasine prigimtimi, Amžinuoju Tvėrėju, Dievu. Sąmoningai kvėpavome Ilgių energija, sąmonės šviesa. Visų Šventųjų dėka žinome, kad jau daug kam iš žmonių pavyko ne tik atstatyti, sustiprinti ryšį su Dieviškuoju Pasauliu, bet ir tapti Dievo šaukliais, pasiuntiniais Žemėje, nešančiais gerąją žinią apie Amžinąją Būtį, jos realumą bei galimybę tai pasiekti. Šventieji savo begalinio triųso, ištikimybės, tikėjimo ir pastangų dėka realizavo Ilgių kurstomą "dvasinį alkį" - pasiekė dvasinę pergalę ir savimi, savo gyvenimu bei mokymu liūdija tai. Kvėpavome Visų Šventųjų energija, šviesa, prasminiais tūriais, kad pasisemti iš Jų stiprybės, mokytis iš Jų, lygiuotis į Juos. 
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai