2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

2013-10-23 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: tikrojo prigimtinio vientisumo išgyvenimas apjungiant išorinį pasaulį su vidiniu.
Vyksmas: vyko sąmoningas kvėpavimas dviem skirtingais – išoriniu ir vidiniu – pasauliais, jų tarpusavio jungtimis, sąsajomis, siekiant pažinti tyrąją dvasinę, pirminę vientisą būtį. Kvėpavome išoriniu pasauliu – erdve, palyginamu su dangumi, tiek skaidriu, tiek su tokiu, kuriuo plaukia debesys arba kuriame spindi saule, mėnulis, žvaigždės. Taip pat kvėpavome vidiniu pasauliu-erdve, kuriame tam tikri reiškiniai randasi, kinta, nyksta (tai pojūčiai, emocijos, mintys, išgyvenimai, kt.). Sąmoningai kvėpuojant vyko šių realybių apsijungimas sąmonės, sąmoningumo, stebėjimo ir suvokimo dėka. Tam panaudojome vaizdinį: saulė kaip išorinis pasaulis, apšviečia savo spinduliais viską be išimties, taip pat ir kristalą, kuris atstovauja mūsų vidinį pasaulį. Kai kristalas skaidrus, pasiekęs arba išlaikęs tyrąjį pirminį būvį, jis tiek perleidžia per save spindulius, tiek atspindi juos. Spinduliai tarp saulės ir kristalo – tai energija, apjungianti išorinį pasaulį su vidiniu, tarsi tiltas. Šie spinduliai juda abiem kryptimis, taigi turime abipusę jungtį. Išgyvenant visa tai sąmoningai visuose trijuose lygiuose – pasauliuose vienu metu, ateiname į tikrojo vientisumo patyrimą, kai esame ne tik mums įprasti vidinis bei išorinis pasauliai, bet ir jungtis – tiltas tarp vidinio ir išorinio pasaulių, prigimtinis dvasinis vienis.
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. lapkričio 17 d., sekmadienis

2013-10-02. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas dvasinio gyvenimo pagrindais - dvasinės evoliucinės kelionės pažinimu.
Vyksmas: kvėpavome dvasine šviesa, pakylėjus sąmonę, tyrinėdami žmogiškai prigimčiai suteiktą dvasinio gyvenimo raišką. Tai buvo simbolinė mūsų sąmonės kelionė, primenanti vandens kelionę Žemės planetoje, prasidedančią šaltinio ištakose, bėgant gyvenimo upeliui vis tolyn, kaupiant jėgą bei patirtį, gausėjant, gilėjant, susidūrus su kliūtimis - stiprėjant, įgyjant vis daugiau įvairių bruožų, pvz., lankstumo, takumo, žmogiškos išminties, kitokių savybių, kuriant unikalų savojo dvasinio kelio audinį, raštą. Žmogaus dvasinio gyvenimo (kaip ir vandens) kelionė nesibaigia upei įtekėjus į ežerą, jūrą ar vandenyną, susiliejus su kitomis "gyvenimo upėmis". Netgi čia mūsų laukia galimos transformacijos - virtimas "garais" arba "ledu", susimaišymas - asimiliacija, kt. Siekėme susipažinti su sąmoningo dvasinio gyvenimo ypatumais, būtent sąmoningo dvasinio gyvenimo galimybe kasdienybėje, savo sielos, asmenybės pasirengimu bei pasirinkimu eiti juo.
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai