2013 m. liepos 31 d., trečiadienis

2013-07-23. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas Saulės energija, sąmone, darbas su tikrovės - iliuzijos reiškiniais kvėpuojant.
Vyksmas: mes, pakvėpavus švaria, tyra dvasine energija, prana, po to kaip dvasinės esmės, kvėpavome Saulės energija, bendravome su Saulės žvaigždine sąmone, siekėme susiderinti su ja, išjausti ją kuo giliau, palyginti su mums jau pažįstamomis energijomis, suvokti Saulės energijos prigimtį, kiek tai pasiekiama, suvokiama mums, žmonėms. Po to ėmėme kvėpuoti, kartu dirbant su teiginiais tikrovė - iliuzija, juos kartojant, siekėme suvokti, kas mūsų gyvenime, būtyje yra iliuzija, o kas tikrovė. Ir palaipsniui perkėlėme savo dėmesį vėl link žvaigždinės Saulės sąmonės, panirdimi tikrosios dvasinės realybės glėbin.
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

2013-07-02. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas pažįstant fenomen'alią bei noumen'alią būtis, dieviškąsias proporcijas.
Vyksmas: yra du skirtingi būties pažinimo būdai - fenomen'alusis, paremtas jausminiu, jutiminiu pažinimu, ir noumen'alusis, paremtas suvokimu, įsisąmoninimu. Sąmoningai kvėpavome ir tyrinėjome šiuos du realybės pažinimo būdus. Fenomen'ų pasaulis labiau susijęs su pasekme, nuomen'ų - su priežastimi. Mūsų tikslas - išmokti atpažinti dieviškąsias proporcijas, dieviškos energijos judėjimą nuo... iki..., nuo vieno momento prie kito, nuo vienos situacijos prie kitos, nuo vieno reiškinio prie kito. Ugdyti gebėjimą įžvelgti, "skaityti - suprasti", apibūdinti visiems bendrą būtį. Tai reiškia - bet kurią situaciją savyje išgyventi, patirti kaip vienį, tikrą vienybę su beribe visuma. Gera būti su gražiu žmogumi, dešimteriopai maloniau - su vientisu žmogumi, ir visgi žymiai vertingiau būti greta žmogaus, esančio vienybėje ir harmonijoje su pasauliu, tikrame vienyje. Palaipsniui pereinant nuo fenomen'ais paremtos būties prie noumen'inės, pereinama nuo pasekmių būties prie priežatinės būties, atsiveria amžinasis harmonijos dėsnis, dieviškosios proporcijos, dvasinio grožio apreiškimas.

2013 m. liepos 2 d., antradienis

2013-06-18. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas vasaros solsticijos energija, dvasine šviesa, dvasine ugnimi, pažintis su ja.
Vyksmas: dvasinių esmių kvėpavimas gamtos aukščiausio energetinio pakilimo jėga, siekiant pažinti šią vibraciją, susiderinti su ja ir tuo pačiu pratęsti gamtinį metų ciklo stebėjimą, vienerių metų trukmės ciklo rato, pokyčių pažinimą; kadangi Rasų metu iš tiesų yra labiausiai pakilusi gamtos energetinė galia, kvėpavome ne tik dvasine šviesa, bet šįsyk ir dvasine ugnimi, švelniai liesdamiesi prie jos, įsileisdami į save, susiderindami su ja, vis labiau nirome į dvasinę ugnį, jos prigimtį, kvėpavimą - bendravimą su ja, kas leido prisiliesti prie galimybės ne tik pažinti save kaip dvasinės šviesos laidininką, bet ir kaip dvasinės ugnies laidininką bei dvasinės ugnies sąmonę, šaltinį, sąmoningo kvėpavimo pagalba kurstyti dvasinę ugnį savyje, spinduliuoti dvasine ugnimi, šviesti, kurti dvasinę šviesą...