2013 m. rugsėjo 22 d., sekmadienis

2013-09-11. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas dvasinis gyvenimas, atsidavimas Dvasiai, dvasinis šaltinis, šventumas, dvasinė šventykla.
Vyksmas: sąmoningai kvėpavome dvasiniu tyrumu ir dvasine šviesa, siekėme pažinti sąmoningo dvasinio gyvenimo kelio pasirinkimo atnešamą būvį. Kai žmogus atsiduoda Dvasiai, Tvėrėjui, tampa pilnai jai ištikimas, gyvena dvasinį gyvenimą nuosekliai įtvirtindamas savyje dvasines vertybes, tęsia tai ilgą laiką, Dvasia pradeda skleistis, skambėti, šviesti žmoguje, visame tame, ką jis galvoja, kalba, jaučia, daro, t.t. Ir tuomet palaipsniui į žmogaus gyvenimą, į jo vidinį pasaulį ateina tai, kas būdinga pačiai Dvasiai - šventumas. Tyrumo mes galime siekti savyje, savo kūne, jausmuose, mintyse, tačiau šventumas - tai Aukščiausiojo dovana, nusileidžianti iš Dangaus. Mes tik galime paruošti save šventumui, tačiau ateina jis ne mūsų norų, lūkęsčių dėka, nes tai - Dvasios valioje. Būtent todėl yra svarbus tikras atsidavimas Dvasiai, dvasiniam gyvenimui, aukščiausiai Tvėrėjo valiai. Kvėpuojant siekėme prisiliesti prie dvasinio šventumo energijos, pajusti, pažinti, išgyventi jį. Tam savo dėmesiu judėjome link savo pirminio dvasinio šaltinio, dvasinių ištakų, kvėpavome - "keliavome" savo dvasinio gyvenimo keliu. Jei žmogus tyras, skaistus, jo niekas nebegali suteršti, kaip neįmanoma užteršti Dvasios. Ir tuomet pats žmogus tampa dvasine šventykla, Dvasios talpykla, dvasine šviesa.
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis

2013-08-27. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas dvasiniu tyrumu, dvasinis gyvenimas kaip pasirinkimas.
Vyksmas: sąmoningai kvėpavome dvasiniu tyrumu, tyrinėjome dvasinio gyvenimo kelią. Dvasia į gyvenimą atneša šaltiniu trykštančią gyvybę, gaivinančią ir apvalančią atgaivą. Dvasinis gyvenimas - tai gyvenimas meilėje, tvirtybėje, pasiaukojime, gerume. Tikrajam dvasingumui būdinga sąmonės šviesa, širdies šiluma, pilnatvė. Dvasinis gyvenimas atneša tikrąjį, nepakartojamą gyvenimo skonį, naujas galimybes. Tikroji dvasinė jėga, dvasinė meilė sušildo žmogų tiek, kad jis nebegali apsikęsti ir jam tenka "nusirengti" - nusimesti savo silpnybes, baimes, abejones, įvairius kiautus, stereotipus ir šablonus, kt. Kai tyrumas pripildo kraują, mes gauname sveikatą, kai tyrumas užpildo protą, šis tampa šviesus ir aiškus, kai tyrumu prisipildo širdis, mes tampame laimingi, o kai tyrumas įsitvirtina valioje, mes tampame galingi. Kad rasti tyrumą, reikia gyventi dvasinį gyvenimą. Tai reiškia, kad mūsų gyvenimo centre - Dvasia, trykštanti tyru gyvybinės energijos šaltiniu, savo skaidrumu apvalanti, vaduojanti, įprasminanti būtį.
Visi 2013 m. studijos įrašai