2016 m. birželio 25 d., šeštadienis

2016-06-24 Sąmoningas kvėpavimas vasaros saulėgryža

Tema: Barsuko metų pagal Avestos tradiciją vasaros saulėgrįžos sutikimas.
Vyksmas: Barsuko metai - tai nuoseklus, kantrus, sąžiningas turtų, gerovės kaupimas, gausinimas. Šių metų vibraciją neša Saturno planeta. Vasaros saulėgrįža - didžiausios, fontanuojančios energijos metas, aukščiausias jos pikas.
Įsukome sąmoningo kvėpavimo ratą, vis giliau įkvepant, atsipalaiduojant, pakviečiant per save tekėti gyvybinę energiją, atsiveriant jai, kaupiant ją savyje. Iškvėpimą siekėme vis labiau ištęsti, maksimaliai prailginti, susiejant jį su gyvybinės energijos "nuleidimu" į materiją, savo gyvenimą, sėkminga gyvenimo realizacija.
Viena iš stipriausių žmogaus "varomųjų jėgų" yra laimės troškimas. Tačiau kai jos siekiame, remdamiesi iškreipta pasaulėžiūra, kolektyvinėmis iluzijomis, stereotipais, net kažką pasiekę greitai suprantame, kad tapome ne laimingi, o priklausomi nuo tų pasiekimų, pačių įvairiausių dalykų. Kvėpuojant siekėme pasinaudoti laikmečio energijos gausa, jos pagalba išsiveržti iš šablonų - iliuzijų vergovės, patirti savo tikrąją prigimtį, prabusti sąmoningume, patirti dvasinę savastį.
Rytų išminties lobynai rekomenduoja kiekvienam žmogui gyvenime turėti keturis tikslus - siekius: 1 - materiali gerovė; 2 - emocinė, jausminė gerovė; 3 - moralinė - dorovinė gerovė; 4 - dvasinė gerovė. Materiali gerovė susijusi su Žemės planeta, jausminė - su Mėnuliu, dorovinė gerovė - su Saturnu, o dvasinė - Saule.
Taigi kvėpuojant tyrinėjome visų keturių gerovių raišką savo gyvenime. Su kiekviena iš gerovių kvėpuojant, kvietėme į pagalbą atitinkamas planetas ir žvaigždę. Visų šių tikslų reikėtų siekti lygiagrečiai. Tyrinėjome, ar jie dalyvauja mūsų gyvenime, kokiu santykiu, ką reikėtų sustiprinti, kame jau daug esame pasiekę.

2016 m. balandžio 16 d., šeštadienis

2016-04-14 Sąmoningas kvėpavimas - meditacija

Tema: pasiruošimas sąmoningai efektyviai dvasinės meditacijos praktikai, meditacija prasmingumu.
Vyksmas: kad pasiekti teisingą meditacijos praktiką, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Tam turi būti apvalomi kūnas, jausmai ir protas, po to pripildant visus savo kūnus dvasine šviesa, atsiveriant palaimos šviesai, dvasinei būčiai.
Yra keletas sąmonės būsenų, tokių kaip: 1) būdravimas, 2) sapnavimas, 3) gilus miegas, 4) meditacija, 5) kūno mirtis, 6) periodas tarp įsikūnijimų.
Yra šešios Nigumo jogos: 1) psichinės šilumos joga (Tumo), 2) iliuzinio kūno joga, 3) sapnavimo joga, 4) aiškios šviesos joga, 5) sąmonės perkėlimo joga (Pchova), 6) tarpinės sąmonės joga (Bardo).
Akivaizdu, kad šios šešios sąmonės būsenos pasiekiamos minėtų šešių jogų pagalba.
Šio kvėpavimo metu mes pasirinkome darbą su meditacija - aiškios šviesos joga. Įsukome sąmoningo kvėpavimo dvasine šviesa tėkmę per save, harmonizavome savo grubiuosius kūnus. Pakylėjus sąmonę kuo aukščiau link Dvasios, pakvietėme į kvėpavimo erdvę prasmingumo energiją, atsivėrėme jai. Jos pagalba siekėme pajusti, pamatyti, patirti visa ko prasmingumą. Į savo būties, visų patirčių, aplinkinio pasaulio, reiškinių prasmę pažvelgėme šviesos akimis. Ir prasmingumo energijos dėka ėjome į vis gilesnę palaimą, panirome į meditaciją būties prasme.

2016 m. kovo 22 d., antradienis

2016-03-20 Sąmoningas kvėpavimas pavasario lygiadieniu

Tema: senųjų metų pagal Avestos tradiciją peržiūra, naujųjų Barsuko metų, pavasario lygiadienio sutikimas.
Vyksmas: 2015 metai pagal Avestos tradiciją – Jaučio, Tauro metai, nešantys taikos, pasiaukojimo, pareigingumo tendencijas, ramūs.
2016 metai pagal Avestą – Barsuko metai.
Barsukas – atstovauja turtą ir taupumą. Tai tradicijų, prisiminimų, pastovumo, kaupimo metai, kuriems būdingas ramus aktyvumas, pastovumas, sąžiningumas, atsparumas, šeimyniškumas. Taip pat ir prisirišimas prie žemiškų gėrybių, materijos, kas skatina uždarumą, didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, norą veikti savarankiškai. Taupumo sureikšminimas gali peraugti į godumą, nepasitikėjimą kitais, kas nėra gerai. Barsuko metai palankūs gerovės auginimui, kaupimui, kūrimui, ugdo „uoslę“ sėkmei, gerovei.
Barsuko metai siejami su Saturno planeta. Saturnas simbolizuoja praeitį, primena apie „Aukso amžių“, yra susijęs su laiko tėkme, todėl vadinamas „likimo planeta“. Saturnas susijęs su ilgalaike atmintimi, atsparumu, stabilumu, tikslingumu. Gali padėti ugdyti koncentraciją, atkaklumą, praktiškumą, stiprinti žmogaus „vidinę šerdį“. Taip pat būdingas polinkis į discipliną, asketiškumą, gebėjimą atsisakyti nereikšmingų, nereikalingų dalykų, „atsijoti grūdus nuo pelų“. Jis reikalauja laikytis karminių įsipareigojimų, neša karminį atpildą pagal nuopelnus – tiek teigiamą, tiek negatyvų. Kvėpavome, įsukant sąmoningo kvėpavimo švaria dvasine energija ratą, pakylėjant sąmonę link Dvasios, peržvelgiant praėjusį Tauro metų ciklą, įvertinant pasiekimus, tinkamai jį užbaigiant bei pasiruošiant sutikti naują, Barsuko, metų ciklą. Pakvietėme į kvėpavimo erdvę tris planetas – Žemę, Mėnulį bei Saturną, įsiklausėme į jų nešamas vibracijas, jų tarpusavio sąveiką, siekėme susiderinti su bendra kolektyvine jų energija ir tokiu būdu paruošti savyje tinkamą dirvą naujoms tendencijoms, galimybėms.