2016 m. birželio 25 d., šeštadienis

2016-06-24 Sąmoningas kvėpavimas vasaros saulėgryža

Tema: Barsuko metų pagal Avestos tradiciją vasaros saulėgrįžos sutikimas.
Vyksmas: Barsuko metai - tai nuoseklus, kantrus, sąžiningas turtų, gerovės kaupimas, gausinimas. Šių metų vibraciją neša Saturno planeta. Vasaros saulėgrįža - didžiausios, fontanuojančios energijos metas, aukščiausias jos pikas.
Įsukome sąmoningo kvėpavimo ratą, vis giliau įkvepant, atsipalaiduojant, pakviečiant per save tekėti gyvybinę energiją, atsiveriant jai, kaupiant ją savyje. Iškvėpimą siekėme vis labiau ištęsti, maksimaliai prailginti, susiejant jį su gyvybinės energijos "nuleidimu" į materiją, savo gyvenimą, sėkminga gyvenimo realizacija.
Viena iš stipriausių žmogaus "varomųjų jėgų" yra laimės troškimas. Tačiau kai jos siekiame, remdamiesi iškreipta pasaulėžiūra, kolektyvinėmis iluzijomis, stereotipais, net kažką pasiekę greitai suprantame, kad tapome ne laimingi, o priklausomi nuo tų pasiekimų, pačių įvairiausių dalykų. Kvėpuojant siekėme pasinaudoti laikmečio energijos gausa, jos pagalba išsiveržti iš šablonų - iliuzijų vergovės, patirti savo tikrąją prigimtį, prabusti sąmoningume, patirti dvasinę savastį.
Rytų išminties lobynai rekomenduoja kiekvienam žmogui gyvenime turėti keturis tikslus - siekius: 1 - materiali gerovė; 2 - emocinė, jausminė gerovė; 3 - moralinė - dorovinė gerovė; 4 - dvasinė gerovė. Materiali gerovė susijusi su Žemės planeta, jausminė - su Mėnuliu, dorovinė gerovė - su Saturnu, o dvasinė - Saule.
Taigi kvėpuojant tyrinėjome visų keturių gerovių raišką savo gyvenime. Su kiekviena iš gerovių kvėpuojant, kvietėme į pagalbą atitinkamas planetas ir žvaigždę. Visų šių tikslų reikėtų siekti lygiagrečiai. Tyrinėjome, ar jie dalyvauja mūsų gyvenime, kokiu santykiu, ką reikėtų sustiprinti, kame jau daug esame pasiekę.

2016 m. balandžio 16 d., šeštadienis

2016-04-14 Sąmoningas kvėpavimas - meditacija

Tema: pasiruošimas sąmoningai efektyviai dvasinės meditacijos praktikai, meditacija prasmingumu.
Vyksmas: kad pasiekti teisingą meditacijos praktiką, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Tam turi būti apvalomi kūnas, jausmai ir protas, po to pripildant visus savo kūnus dvasine šviesa, atsiveriant palaimos šviesai, dvasinei būčiai.
Yra keletas sąmonės būsenų, tokių kaip: 1) būdravimas, 2) sapnavimas, 3) gilus miegas, 4) meditacija, 5) kūno mirtis, 6) periodas tarp įsikūnijimų.
Yra šešios Nigumo jogos: 1) psichinės šilumos joga (Tumo), 2) iliuzinio kūno joga, 3) sapnavimo joga, 4) aiškios šviesos joga, 5) sąmonės perkėlimo joga (Pchova), 6) tarpinės sąmonės joga (Bardo).
Akivaizdu, kad šios šešios sąmonės būsenos pasiekiamos minėtų šešių jogų pagalba.
Šio kvėpavimo metu mes pasirinkome darbą su meditacija - aiškios šviesos joga. Įsukome sąmoningo kvėpavimo dvasine šviesa tėkmę per save, harmonizavome savo grubiuosius kūnus. Pakylėjus sąmonę kuo aukščiau link Dvasios, pakvietėme į kvėpavimo erdvę prasmingumo energiją, atsivėrėme jai. Jos pagalba siekėme pajusti, pamatyti, patirti visa ko prasmingumą. Į savo būties, visų patirčių, aplinkinio pasaulio, reiškinių prasmę pažvelgėme šviesos akimis. Ir prasmingumo energijos dėka ėjome į vis gilesnę palaimą, panirome į meditaciją būties prasme.

2016 m. kovo 22 d., antradienis

2016-03-20 Sąmoningas kvėpavimas pavasario lygiadieniu

Tema: senųjų metų pagal Avestos tradiciją peržiūra, naujųjų Barsuko metų, pavasario lygiadienio sutikimas.
Vyksmas: 2015 metai pagal Avestos tradiciją – Jaučio, Tauro metai, nešantys taikos, pasiaukojimo, pareigingumo tendencijas, ramūs.
2016 metai pagal Avestą – Barsuko metai.
Barsukas – atstovauja turtą ir taupumą. Tai tradicijų, prisiminimų, pastovumo, kaupimo metai, kuriems būdingas ramus aktyvumas, pastovumas, sąžiningumas, atsparumas, šeimyniškumas. Taip pat ir prisirišimas prie žemiškų gėrybių, materijos, kas skatina uždarumą, didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, norą veikti savarankiškai. Taupumo sureikšminimas gali peraugti į godumą, nepasitikėjimą kitais, kas nėra gerai. Barsuko metai palankūs gerovės auginimui, kaupimui, kūrimui, ugdo „uoslę“ sėkmei, gerovei.
Barsuko metai siejami su Saturno planeta. Saturnas simbolizuoja praeitį, primena apie „Aukso amžių“, yra susijęs su laiko tėkme, todėl vadinamas „likimo planeta“. Saturnas susijęs su ilgalaike atmintimi, atsparumu, stabilumu, tikslingumu. Gali padėti ugdyti koncentraciją, atkaklumą, praktiškumą, stiprinti žmogaus „vidinę šerdį“. Taip pat būdingas polinkis į discipliną, asketiškumą, gebėjimą atsisakyti nereikšmingų, nereikalingų dalykų, „atsijoti grūdus nuo pelų“. Jis reikalauja laikytis karminių įsipareigojimų, neša karminį atpildą pagal nuopelnus – tiek teigiamą, tiek negatyvų. Kvėpavome, įsukant sąmoningo kvėpavimo švaria dvasine energija ratą, pakylėjant sąmonę link Dvasios, peržvelgiant praėjusį Tauro metų ciklą, įvertinant pasiekimus, tinkamai jį užbaigiant bei pasiruošiant sutikti naują, Barsuko, metų ciklą. Pakvietėme į kvėpavimo erdvę tris planetas – Žemę, Mėnulį bei Saturną, įsiklausėme į jų nešamas vibracijas, jų tarpusavio sąveiką, siekėme susiderinti su bendra kolektyvine jų energija ir tokiu būdu paruošti savyje tinkamą dirvą naujoms tendencijoms, galimybėms.

2015 m. kovo 18 d., trečiadienis

2015-03-12 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas giliau susipažįstant su Vandenio epochos etika, tauriuoju dvasingumu.
Vyksmas: Tęsėme kvėpavimą, skirtą susiderinimui su vis labiau įsibėgėjančia Vandenio epocha, susipažindami su jai būdingomis tendencijomis, energijomis, idėjomis. Prisiminėme Vandenio eros vibracijomis skambančią delfinų sąmonę, kvėpavome, bendravome su ja. Įsisukus sąmoningam kvėpavimui, lietėmės prie Žemės planetą gobiančio dvasinio kosminio energetinio audinio. Sąmoningai kvėpuojant dvasine šviesa, susipažinome su keturiais artėjančiai Vandenio epochai būdingais dvasinės etikos bruožais. Tai sąmoningas pasirinkimas kultivuoti savyje taurųjį dvasingumą. 1 etapas - kvėpavimas besąlygine dvasine meile, savo dėmesiu susitelkiant ties širdimi, centrine čakra ir skleidžiant, auginant savyje dvasinę meilę, leidžiant jos liepsnai pakilti iki nosies lygio. 2 etapas - kvėpavimas dvasine atjauta, besiskleidžiančia kvėpuojant per mūsų delnus. 3 etapas - tikras dvasinis sąmoningumas, buvimas "čia ir dabar", kvėpavimo pagalba sutelkiant visą savo dėmesį pėdose. 4 etapas - beribė dvasinė išmintis, kuria kvėpavome savo galvos centre, viršugalvyje, auginome ir skleidėme. Tikroji dvasinė meilė budina mumyse beribę atjautą, norą bei siekį padėti, o kad galėtume tai daryti sėkmingai, išgirsti, pajusti, atliepti, reikalingas augantis sąmoningumas, ir tai lemia didėjančią išmintį, vedančia prie savęs pažinimo, dvasinių dėsnių suvokimo, harmonijos kūrimo, prasmingos būties.

2015 m. kovo 9 d., pirmadienis

2015-02-26 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas bendraujant su delfinų sąmone, Vandenio epochos vibracijomis, susiderinant su artėjančiu laikmečiu, pažvelgiant į savo ateitį. 
Vyksmas: Mes gyvename vis labiau įsitvirtinančioje Vandenio epochoje. Kas jai būdinga? Bendrystė, kolektyviškumas, humanizmas ir broliška draugystė, intelektas. Labiausiai Vandenio epochos vibracijas spinduliuoja banginių, delfinų pasaulis. Įsukus sąmoningo kvėpavimo ratą, kvėpavome kviesdami bendrauti delfinus. Siekėme susiderinti su jų džiugumu, geranoriškumu, atliepimu, troškimu visada padėti, beribe meile. Tie bruožai būdingi ir kūdikiams, mažiems vaikams. Ir iš jų, ir iš delfinų tikrai yra ko pasimokyti. Kvėpavome auksine delfinų sąmonės dvasine šviesa, įsiliedami į Žemę supantį kristalinį energetinį tinklą, jo pagalba prisiliesdami prie Kosminio krištolinio energetinio audinio.
Tada, tęsdami sąmoningą kvėpavimą dvasine šviesa, praėjome keturias vidinio susiderinimo su Vandenio era, subalansavimo pakopas: 1) apjungėme savo širdį su protu, jausmų pasaulį su minčių pasauliu; 2) remdamiesi savo tvirtu ketinimu, vadavomės nuo seno, atgyvenusio karminio balasto, paleisdami visa, kas nebeatitinka mūsų dabartinio dvasinės evoliucijos lygio; 3) ėmėme kvėpuoti savo energetiniu kūnu, apjungdami savo energetinius centrus - čakras - į vientisą junginį, palaipsniui suvedant visą dėmesį į savo būties centrą - dvasinis centravimasis širdyje, ketvirtoje čakroje; 4) iš savo centro nukreipėme vidinį žvilgsnį į ateitį, prakvėpinėdami savo ateities būvį, ateinančią, ateities perspektyvą, susiderindami vis labiau su ateitimi.

2014 m. gruodžio 19 d., penktadienis

2014-11-19 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas aktyvuojant Merkabą, siekiant prisiminti, kodėl Mūsų Siela pasirinko gimti žmogumi, bendravimas su Dieviškąja Motina. 
Vyksmas: įsukus sąmoningo kvėpavimo ratą, kėlėme savo sąmonę vis aukščiau, alsuodami dvasine šviesa, "merkabinio" kvėpavimo pagalba aktyvinome savo dvasinį energetinį kūną - Merkabą. Įsikvėpavus, nukreipėme savo sąmonės dėmesį į savo Sielą, kviesdami bendrauti, ieškodami jos atminties kloduose atsakymo, kas lėmė tai, kad kadaise mūsų Siela nusprendė ateiti į Žemės planetą, įsikūnyti joje žmogumi, kas šioje realybėje sudomino mūsų Sielą. Žemės planeta yra be galo turtinga, gausi įvairove, visų pirma iššūkių, įvairių galimybių prasme, joje įsikūnyti renkasi stiprios Sielos. Čia pragyventas kad ir vienas gyvenimas evoliucine prasme gali atstoti kelias dešimtis įsikūnijimų kitose planetose. Jau jei mes čia - vadinasi, mus čia kažkas iš tiesų labai sudomino. Taigi mūsų užduotis buvo pabandyti tai prisiminti. Mes tikrai čia esame tikslingai, ir žinant to prasmę, galime savo gyvenimą visai kitaip pragyventi. Po to kvėpuojant pakylėjome savo sąmonę dar aukščiau, nukreipiant savo dėmesį į bendravimą su Dievo Moteriškuoju aspektu. Kreipėmės į Dieviškąją Motiną, prašydami jos pagalbos, globos, vedimo, nes Ji yra aktyvi visos Kūrinijos dalyvė, ne tik stebėdama, bet ir atliepdama tiems, kurie kreipiasi į Ją pagalbos. Prašėme Dieviškosios Motinos atliepimo, kvietėme bendrauti, siekėme išgirsti bei suvokti tai, kuo Ji su mumis dalinasi. Kvėpavome kartu su Ja, atsiverdami Jos malonei, rūpesčiui, meilei ir globai.