2013 m. sausio 29 d., antradienis

2013-01-29. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kūdikiškas kvėpavimas prigimtine išmintimi, dvasine galia.
Vyksmas: šviesos vaikas kvėpuoja dvasine šviesa, budindamas savyje tyrumą, ramybę, meilę, natūralumą, paprastumą, džiugumą - kūdikiui įprastą būtį; tame būvyje tyrinėjome savo prigimtinę išmintį, dar nesąlygotą dabartinio gyvenimo patirtimis, lyginome prigimtinę išmintį su žmogiškąja gyvenimiškos patirties išauginta išmintimi; vyko pažintis su gyvybinės energijos versme, galingai tryškusia mūsų gyvenimo pradžioje ir po truputėlį senkančia metų bėgyje; lietėmis prie savo kūdikystėje turėto gyvybingumo, harmoningos jo raiškos, siekdami atstatyti ryšį su šiuo dvasiniu šaltiniu savyje; ėjome - tekėjome šviesos gyvenimo keliu lyg gyvybinės energijos versmė, nugalinti visas kliūtis, galinti ir norinti be galo daug nuveikti, remdamiesi nuolatinio veikimo dorybe, nes juk Amžinoji Dvasia yra nuolatiniame judėjime, kitime, sąveikoje su pasauliu - tai dvasinio veikimo galia; kūrėme šviesos gyvenimo kelią savyje, tapome juo visiškai paprastai, tyrai, kaip šviesos vaikas, dabar jau sąmoningai kuriantis savyje ir savimi dvasinės šviesos gyvenimo Kelią - svarbu to nepamiršti, tai tęsti, būti šviesos versme...
Visi 2013 m. studijos įrašai