2016 m. balandžio 16 d., šeštadienis

2016-04-14 Sąmoningas kvėpavimas - meditacija

Tema: pasiruošimas sąmoningai efektyviai dvasinės meditacijos praktikai, meditacija prasmingumu.
Vyksmas: kad pasiekti teisingą meditacijos praktiką, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Tam turi būti apvalomi kūnas, jausmai ir protas, po to pripildant visus savo kūnus dvasine šviesa, atsiveriant palaimos šviesai, dvasinei būčiai.
Yra keletas sąmonės būsenų, tokių kaip: 1) būdravimas, 2) sapnavimas, 3) gilus miegas, 4) meditacija, 5) kūno mirtis, 6) periodas tarp įsikūnijimų.
Yra šešios Nigumo jogos: 1) psichinės šilumos joga (Tumo), 2) iliuzinio kūno joga, 3) sapnavimo joga, 4) aiškios šviesos joga, 5) sąmonės perkėlimo joga (Pchova), 6) tarpinės sąmonės joga (Bardo).
Akivaizdu, kad šios šešios sąmonės būsenos pasiekiamos minėtų šešių jogų pagalba.
Šio kvėpavimo metu mes pasirinkome darbą su meditacija - aiškios šviesos joga. Įsukome sąmoningo kvėpavimo dvasine šviesa tėkmę per save, harmonizavome savo grubiuosius kūnus. Pakylėjus sąmonę kuo aukščiau link Dvasios, pakvietėme į kvėpavimo erdvę prasmingumo energiją, atsivėrėme jai. Jos pagalba siekėme pajusti, pamatyti, patirti visa ko prasmingumą. Į savo būties, visų patirčių, aplinkinio pasaulio, reiškinių prasmę pažvelgėme šviesos akimis. Ir prasmingumo energijos dėka ėjome į vis gilesnę palaimą, panirome į meditaciją būties prasme.